วิธีตั้งค่าให้เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด ส่งภาพนิ่งและเหตุการณ์ต่างๆ ทาง E-mail

วิธีตั้งค่าให้เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด ส่งภาพนิ่งและเหตุการณ์ต่างๆ ทาง E-mail

วิธีตั้งค่าให้เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด ส่งภาพนิ่งและเหตุการณ์ต่างๆทาง E-mail เช่น HDD เสีย,กล้องเสียหรือระบบ Network มีปัญหา   


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 230,536