ขั้นตอนการ Backup file ด้วย Internet Explorer

 

ขั้นตอนการ Backup file ด้วย Internet Explorer

ท่านสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการ Backup file ได้ที่นี่

คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด PDF ด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เปิดด้วย Internet Explorer
2.ใส่ที่อยู่ในช่อง Address bar

3.ใส่ User NAME และ Password

4.คลิก Login

 

5.คลิก Playback

6.คลิก File list 

 

7.คลิก More

8.เลือกกล้องที่ต้องการ Backup

9.กรอกเวลาที่ต้องการ Backup

10.คลิก Download to Local

 

11. file จะไปเก็บที่   C:\RecordDownload\ คลิก OK

กำลังทำการ Backup file

 

รอสักครู่ Backup file เสร็จสิ้น


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 230,536