วิธีการชำระเงิน

 วีธีการชำระเงิน/แจ้งว่าชำระเงินแล้ว (Confirm payment)

 

  ธนาคาร ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
สายพิน ศิริบัตร ออมทรัพย์ พันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน 388-2-04655-5
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ทรงศร กุกุพันธ์ ออมทรัพย์ ย่อย ปตท.ถนนติวานนท์ 574-1-05766-1
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย
สายพิน ศิริบัตร ออมทรัพย์ พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน 697-2-00367-9
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ
สายพิน ศิริบัตร สะสมทรัพย์ ย่่อย พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า 087-0-07684-1
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย
สายพิน ศิริบัตร ออมทรัพย์ งามวงศ์วาน 141-0-31208-9
ธนาคารทหารไทย ธนาคารทหารไทย
สายพิน ศิริบัตร ออมทรัพย์ พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน 026-2-65752-1
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย
หจก.ซีซีทีวีบ็อกซ์ ออมทรัพย์ นนทบุรี 108-0-59528-7
ธนาคารยูโอบี (ไทย) ธนาคารยูโอบี (ไทย)
สายพิน ศิริบัตร ออมทรัพย์ นนทบุรี 726-1-64643-2

   


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 230,536