วิธีการดูภาพย้อนหลัง และ สำรองข้อมูล เครื่องบันทึก DAHUAผ่าน browser

วิธีการดูภาพย้อนหลัง และ สำรองข้อมูล เครื่องบันทึก DAHUAผ่าน browser

 

1.เข้า browser และพิมพ์ host และ port ดังรูป

2.พิมพ์ User Name และ Password แล้วคลิก login  ตามรูป

   3.คลิกเลือก >>Playback


 


  4.เลือกวันเดือนปี จำนวนกล้อง และกล้องที่ต้องการดูตามรูป กรอบที่ 1


 5.คลิกเลือกแถบเวลาด้านล่าง ตามรูปกรอบที่ 2 ภาพจะเล่นตามเวลาที่เลือก

6.ปุ่มในกรอบที่ 3 ไว้ควบคุม หยุดภาพ เล่นทีละเฟรม

7.พอได้ช่วงเวลาแล้ว ถ้าจะทำการ Copy File เลือกตามกรอบที่ 4


8.ตามรูปด้านบน คลิกรูปกรรไกร ตามกรอบที่ 1 แล้วกำหนดกรอบเวลาที่จะต้องการ Copy เสร็จแล้ว ให้คลิกรูปแผ่นดิสก์แล้วรอเวลา ตารูปด้านล่าง


9.File ที่ copy มาจะอยู่ที่C:\RecordDownload\ file เป็นนามสกุล .davใช้โปรแกรมSmart Player เปิดและแปลงไฟล์เป็น AVI ตามรูปด้านล่าง

 

 

#1 โดย: ร้านแอร์ [IP: 58.11.157.xxx]
เมื่อ: 2016-11-20 11:25:38
กรณีต้องใส่รหัสแต่จำรหัสไม่ได้ ละคะ
#2 โดย: admin [IP: 110.77.132.xxx]
เมื่อ: 2017-03-16 11:07:31
รหัส 1234

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 230,536