Test การพูดคุยโต้ตอบ


Test การพูดคุยโต้ตอบ ระหว่ง DVR Dahua กับ Notebook ใช้ได้ในระดับน่าพอใจ 

ลูกค้าที่ต้องการสื่อสารกับคนงาน ลูกน้องได้ทั้งภาพและเสียง ไม่ยุ่งยากอีกแล้วครับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 230,532