google-site-verification: googlec7bb3022aab20cff.html

วิธีดูกล้องวงจรปิด Dahua ผ่าน I-Phone

 

 

สมาร์ทโฟน หรือ I Phone ที่เรานิยมใช้กันนั้น มีขั้นตอนการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก  เพราะเทคโนโลยีสมัยนี้ ต้องการให้ อินเตอร์เน็ตมีความจำเป็นพอๆกับมือถือ และให้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้ ใช้งานกล้องวงจรปิดได้ สะดวก รวดเร็วและเป็นประโยชน์ 

 

เราจึงเล็งเห็นว่า การทำให้I Phone มาใช้ดู กล้อง Dahua online มีขั้นตอนที่สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้ 

 

 

คุณสมบัติของโปรแกรมดู CCTVผ่าน มือถือ

 

- รองรับการพัฒนาการปรับของฟังก์ชั่น ใช้งานใหม่ๆ

- รองรับ ปุ่มเตือนภัย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

- สามารถใช้ปุ่มควบคุม ทิศทาง ของกล้อง PTZ

- รองรับหน่วยความจำของแต่ช่องที่ใช้งาน

- มีช่องการปรับแต่งหน้าต่างvideoได้

- สามารถแจ้งเตือนด้วยเสียง โดยผ่านการตั้งค่าที่ปุ่ม สมาร์ทโฟน

- รองรับการสนทนาแบบสองทิศทาง

- สามารถเล่นผ่านได้หลายจอ และเล่นย้อนหลัง มีปุ่ม เล่นผ่านไปอย่างรวดเร็ว หรือ เล่นอย่างช้าๆ

- สามารถบันทึกภาพเป็นลักษณะ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว โดยจะถูกบันทึกลงในพื้นที่ของเครื่อง

- ดูภาพขยายได้ ทั้ง ขยายเข้า และขยายออก

- สามารถวางภาพแปลนของสถานที่ที่ต้องการ เพื่อเลือกตำแหน่งกล้องในแต่ล่ะจุดได้

- สามารถดูภาพความละเอียดสูง (HD) และดูข้อมูลภายในฮาร์ดดิสก์ได้

 

 

 

ขั้นตอนการติดตั้ง gDMSS ลงบนมือถือใช้ได้ทั้ง Android and iOS

 

 

1. เข้าไปที่ Google Play ของมือถือของท่าน (ตามรูป 2-1)

 

 

 

รูป 2-1

 

 

2. จากนั้นให้ค้นหาคำว่า  gDMSS Plus จะอยู่ด้านบนสุด ให้กดเลือกลงไป  โดยต้องเสียค่าบริการ

ในการใช้งานผ่านบัตรเดบิต

 

 

รูป 2-2

รูป 2-3

 

 

3. เมื่อดาว์โหลดเสร็จ โปรแกรมจะแสดงผลที่หน้าจอ จากนั้นให้เปิดโปรแกรมนั้นขึ้นมา  (ตามรูป 2-4)

 

 

                                                                                       รูป 2-4                                                   รูป 2-5

 

 

 3.1 รูปแบบหน้าตาของโปรแกรม

 

 

(รูป3-1)  หน้าต่างโปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือ ลด การใช้งานได้ โดยขึ้นอยู่กับการใช้งานในแต่ล่ะส่วน 

 

 

 

(รูป3-1) 

 

 

3.2 วิธีเพิ่มปุ่มการใช้งานให้เข้าไปที่ปุ่ม Add ตามด้วย Manually Add  (ตามรูป 3-3)

 

 

      รูป 3-2                                                                                                    รูป 3-3

 

 

 จากนั้นจะเข้าสู่หน้าของ ช่องที่ให้กรอกใส่ข้อมูล (ตามรูป 3-4) โดยแต่ล่ะช่องมีดังนี้

 

 

                                                                       รูป 3-4                                                                                          รูป 3-5

 

 

  1. Name ช่องสำหรับกรอกชื่ออุปกรณ์
  2. Address : ช่องใส่ ไอพี โดเมนเนม  หรือ รหัสสัญญาณอินเตอร์เน็ต
  3. Username : ใส่ชื่อผู้ใช้อุปกรณ์นั้นๆ
  4. Channel : คือช่องที่ใส่จำนวนกล้อง ซึ่งต้องใส่ตามจำนวนของกล้องที่ได้ติดตั้ง

จากนั้น เลือก Add ตามด้วย From DDNS ระบบจะให้ทำการกรอก login Usename และ Password  (แสดงในรูปที่ 3-5)  จากนั้นกด OK

 

 

 

 โปรแกรมจะเพิ่มรายการอุปกรณ์ลงไปในบัญชีของคุณ คุณสามารถเพิ่มหรือลดอุปกรณ์ได้ตามที่เครื่องกำหนด

(แสดงในรูปที่ 3-7)  

 

                                                                   รูปที่ 3-6                                                                                       รูปที่ 3-7

 

 

3. การแสดงผลบนหน้าจอ 

การดูให้เลือก เมนู LIVE Preview(แสดงในรูปที่ 3-8) 

 

(รูป 3-8)

 

จากนั้นเลือกที่สัญลักษณ์จำนวนกล้อง(แสดงในรูปที่ 3-9)  

 

 
 
(รูป 3-9)  

 

 (รูปที่ 3-10)  แสดง LIST จำนวนกล้อง ที่ติดตั้ง สามารถเลือกกล้องได้

 
   

(รูป 3-10) 

 

(รูปที่ 3-11)  ปรากฎหน้าจอกล้องในแต่ล่ะจุด  

 

 

(รูป 3-11)

 

 

 หากเราเลือกกล้องตัวใดตัวหนึ่ง แสดงการดูมุมมองเดี่ยวของกล้อง (รูปที่ 3-12)   

 

รูปที่ 3-12

 

 

 (รูปที่ 3-13) แสดงปุ่มการตั้งค่า ซึ่งแต่ละปุ่มมีการใช้งานดังนี้

 

รูป 3-13

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เลือกเปิดกล้องทีละตัว                 2. เลือกเปิดกล้องทั้งหมด              3. ปิดกล้องทีละตัว

 

 

                

4. ปิดกล้องทั้งหมด                         5. ปรับแต่งเสียงทั้งหมด             6. ปุ่มสำหรับการสื่อสารตอบโต้กันโดยผ่านไมโครโฟน 

 

                     

7. ปุ่มจับภาพนิ่งเมื่อเลือกช่อง           8. บันทึกเฉพาะหน้าต่างที่เลือก         9. เปิดรายการอุปกรณ์

 

 

 

3.3.2 PTZ Control (อุปกรณ์ควบคุมกล้อง PTZ)

แต่ละปุ่มมีหน้าที่ของคำสั่งมีดังนี้

 

 

 

แต่ละปุ่มมีหน้าที่ของคำสั่งมีดังนี้

 

 

    

          1.เลื่อนขึ้นบน                             2.ปรับลงด้านล่าง                            3. เลื่อนด้านขวา

 

         

  1. เลื่อนด้านซ้าย                               2. ขยายภาพ                               3. ลดขนาดภาพ
 

         

     4. ปรับความยาวโฟกัส                      5. ปรับให้โฟกัสสั้นลง                6.ปรับขยายเลนส์ให้กว้างมากขึ้น

 

7. ลดขยายเลนส์ให้เล็กลง

 

 

( แสดงภาพ3-15) รูปภาพเกี่ยวกับ หน้าจอควบคุมภาพของกล้อง PTZ 

 

 

 

 

3.3.3 ภาพของการเลื่อน ซ้าย ขวา ของคำสั่ง ดูภาพ (3-16) สามารถสลับกลุ่มผ่านสไลด์ซ้ายขวา

 

 

 
   
   

 

3.3.4 การปรับภาพ

 
 

 

ปุ่มควบคุมการปรับแต่งภาพของแต่ล่ะกล้องบนหน้าจอ โดยปุ่มเรียงมาจากซ้ายไป ขวา คือ

 1. ปรับความเข้มและสว่าง

2. ความคมชัด

3. ความปรับภาพให้เต็มสี เช่น ภาพซีดๆ

4 . ปุ่มปรับแต่งเพิ่มเติม

5. ปุ่มตั้งค่าเริ่มต้น

 
   
   

3.3.5 สัญญาณเตือนภัย

 

คำสั่งใช้สัญญารณเตือนภัย โดยสั่งเปิดปิด จาก มือถือ สมารท์โฟน ได้ ดูภาพ 3-18 ประกอบ

 

(รูปภาพ 3-18)

 

 

3.4 การเล่นภาพของกล้องในแต่ล่ะตัว

 ปุ่มกำหนดการเล่นภาพวีดีโอ โดยสามารถตั้งเวลาการเล่น ขึ้นอยู่กับ ผู้งานนั้นๆ การเล่นภาพ สามรถกำหนดได้สูงสุดของแต่ล่ะจอสมาร์โฟน

 ได้สูงสุดถึง 4 ช่องโดยมีโหมด ปรับการเล่น แบบรวดเร็ว ความเร็ว คูณ 4 เท่า (4X) และโหมดปรับช้า และโหมด เล่น ทีละเฟรมภาพ

 ปุ่มการทำงานนี้ ออกแบบมาให้มีลักษณะ ขนาดเล็กจำเพาะของแต่ละสมาร์ทโฟน จึงทำให้สามารถใช้งานง่าย และสะดวก

 

 

   

รูปที่ 3-19

 

 

3.4.1 ปุ่มควบคุมผลการแสดงผลวิดีโอบนหน้าจอ

 

 

ภาพแสดงผลการเล่นวีดีโอบนหน้าจอ โดยมีแถบข้อมูลเลื่อนจากซ้ายไปขวาโดยมีปุ่ม เลื่อนไปด้านหน้า, ปุ่มถัดไปเฟรมอื่น ,

ปุ่มหยุดภาพ, ปุ่มเล่น, คำสั่งเร่งความเร็ว-ช้า ของวีดีโอ , โหมดตั้งเวลาในโทรศัพท์ , โหมดเร่งความเร็วที่ x4

(ปรับการเร่งให้ช้าลงที่ ¼ นาที)

 

 

3.5 โหมด Image Playback

 

 

ภาพที่แสดงผลผ่านสมาร์ทโฟนนั้นสามารถบันทึกลงบนข้อมูลในเครื่องได้ โดยที่ในหมวด Image Playback  ในโหมดนี้

มีคำสั่งขยายภาพของแต่ล่ะจอเข้ามาได้ (ดูรูปที่ 3-21)

 

(รูป3-21)

 

3.6 คำสั่งปุ่มสัญญาณเตือนภัย

 

 

คำสั่งใช้งานสัญญาณเตือนภัย เป็นการรวมของสองการใช้งานเข้าร่วมกัน คือ การใช้มือถือ สมาร์ทโฟนควบคุมหน้าจอ กับสัญญาณเตือนเข้าด้วยกัน

เป็นเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับ ผู้ที่ใช้งาน ไว้ดูบ้านที่พักอาศัย จับตาเฝ้าระวัง เหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหว

 

 

 

 


 

 

3.6.1 คำสั่งตั้งค่าสัญญาณ

ในคำสั่งการตั้งค่าสัญาณอื่นๆเช่น รูป (3-24)  สัญญาณจะเตือนในต่อเมื่อ

1.No disk (ไม่มีอุปกรณ์บันทึกข้อมูล)

2. Low Space

(พื้นที่บันทึกข้อมูลเหลือน้อย)

3. Disk Error (เครื่องบันทึกข้อมูลเสียหาย)

 

3.6.2  การตั้งค่าสัญญาณผ่านมือถือ ทั้ง สมาทร์โฟน และ แอนด์ดรอย คุณจำเป็นต้องคั้งค่ามือถือก่อนการใช้งาน ซึ่งการตั้งค่ามีดังนี้

1. ให้แน่ใจว่า สมาร์ทโฟน ได้ตั้งค่า เปิด WiFi/3G ไว้อยู่แล้ว

2. ระบบ แอนด์ดรอย ต้องเข้าสู่ระบบในบัญชี กรูเกิ้ล เพิ่มเข้าระบบบัญชี เพื่อการเชื่อมต่อข้อมูล ระบบไอโฟน ให้ทำการเปิด โปรแกรม IDMSS 

Plus เป็นการตั้งค่าในการเปิดโหมดแจ้งสัญญาณเตือน  (ตามรูป 3-25,  3-26 , 3-27 , 3-28)

  

 

 

 

                                                                                                      

 

 หลังจากสมาร์ทโฟนได้ติดตั้งลงไปแล้ว จะมีแถบด้านบนแสดงข้อมูลของผู้ใช้ สามารถเปิดตรวจสอบข้อมูลตามเวลาจริงได้ที่นี่ (รูป 3-28)

ภาพเหตุการณ์ที่ผ่านกล้องวงจรปิดจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล ของโทรศัพท์ สามารถแสดงรายการได้มากถึง 50 รายการบันทึก  (รูป 3-29)รูป(3-30)  รูป(3-31) เลือกเล่นภาพได้ตามความต้องการ

 

 

 (รูป 3-29)  

 (รูป 3-30) 

 

 

                                        

 

 (รูป 3-31) 

 

3.7 E-Map (การใส่แผนที่ภาพแสดงตำแหน่งติดกล้องวงจรปิด)

 

 
 

E-Map คือการนำเอาแผนที่ข้ามาแสดงภาพลงในมือถือสมาร์ทโฟน คุณสามารถเพิ่มรูปแผนที่ขอวงที่พักอาศัยเพื่อแสดงผลในการดูกล้องวงจรปิดในแต่ล่ะตัว (ดูตัวอย่างในรูป 3-32)

ตัวอย่างที่เราใช้เป็นรูปบ้าน เมื่อเราเลือก สัญลักษณ์(Icon)ภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นๆ จะทำการดึงภาพข้อมูลจากมุมนั้นขึ้นมาแสดงผลที่หน้าจอของท่านทันที ทำให้ท่านผู้ใช้มีความ

สะดวกมากขึ้นเมื่อในการเลือกใช้งาน 

 

 

3.8 การปรับแต่งช่องหน้าจอของแต่ล่ะช่อง

คำสั่งการตั้งค่าปรับแต่งหน้าจอของแต่ล่ะช่องใช้งาน อาทิเช่น ปรับค่าความละเอียด บนหน้าจอ , ปรับเพิ่มเฟรมของแต่ล่ะหน้า , ควบคุมตั้งค่าความเร็วในการรับส่งภาพสัญญาณ

รูปแบบการใช้งานนี้ มีความสะดวกต่อผู้ใช้ ในการตั้งค่า โดยไม่ต้องพึ่ง เครื่องคอมพิวเตอร์  (ดูรูป 3-33)

 

 

 

 

 

 
 

 (รูป 3-33)  

3.9 การตั้งค่าทั่วไป

การตั้งค่าทั่วไป มีการตั้งต่างๆ เช่น  การปรับแต่งการแสดงผลบนจอสมาร์ทโฟน  การตั้งค่าในกรณีติดกล้อง PTZรวมถึงบันทึกภาพ และถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งมึรายละเอียดย่อดังนี้

3.9.1 การตั้งค่าลักษณะการใช้งานทั่วไป

1. การตั้งค่า PTZ ให้มีขั้นตอนตามกำหนด โดยสามารถกำหนดได้ระหว่าง 1-8ขั้นตอน

2. สามารถตั้งค่าการถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง โดยกำหนดได้ 1ครั้ง 3 ครั้ง 5 ครั้ง

3.สามารถตั้งค่าการเล่นภาพ แบบย้อนหลังเวลา 15วินาที,  30วินาที, 1 นาที, 2นาที และ5นาที

4. ใบรับรอง

คุณสามารถยืนยันใบรับรองได้ในกรณีที่ เข้าสู่เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องมือไม่ได้ อาจเนื่องมาจากการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของอุปกรณ์นั้นๆ

5. การเข้ารหัสสำหรับการป้องกัน

 

 

คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับการดูกล้องวงจรปิด ผ่านสมาร์ทโฟน เมื่อคุณต้องการผ่านระบบกรุณาตั้งค่ารัสผ่านที่ถูกต้องก่อนจึงจะสามารถ
เข้าสู่ระบบก่อน การตั้งค่านี้มีประโยชน์ในกรณี สมาร์ทโฟนของท่านสูญหาย และการป้องกัน นี้จะจะป้องกันไม่ให้คนอื่น ๆ เข้ามาดูภาพผ่านกล้องวงจรปิดได้

 
 

ที่รองรับการทำงานในฟังก์ชั่นนี้ ได้แก่

แอนดรอยด์ เวอร์ชั่น 2.2 หรือสูงกว่า (หากต้องการใช้ระบบนี้ต้องทำการสมัครบัญชี ของ Google ก่อน

ไอโฟน ระบบเวอร์ชั่น ISO 4.3 หรือ สูงกว่านั้น

หมายเหตุ

- คู่มือสำหรับผู้ใช้นี้ ใช้อ้างอิงกับผู้ใช้งานเท่านั้น และอาจมีข้อแตกต่างระหว่างการใช้งานบ้างเล็กน้อย

- ซอฟแวร์และระบบการออกแบบทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

- เครื่องหมายการค้าและสัญลักษณ์ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นทรัพย์สินของเจ้าของซอฟแวร์ Dahua และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง

- หากมีข้อสงสัยหรือขัดแย้งอย่างไรให้ดูคำอธิบาย หรือ กรุณาเยี่ยมชมเว็ปไซด์ของเราเพื่อสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 
   
   

 

Download คู่มือดูกล้องวงจรปิดผ่านI-Phone.PDF

 

 
   

 

 

 

 

#1 โดย: tum [IP: 171.96.173.xxx]
เมื่อ: 2014-10-19 14:34:14
ทำไมตอนนี้ดูไม่ได้แล้วครับ dvr ของ dahua เพิ่งจะดูไม่ได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว มันขึ้นว่า login timeout เมื่อก่อนเคยดูได้อยู่ รบกวนด้วยครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 233,074