ชุดกล้องวงจรปิด 1 ชุดมีอะไรบ้าง?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กล้องวงจรปิด

โดยกล้องวงจรปิดในปัจจุบันนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทก็คือ กล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก (Analog Camera) และกล้องวงจรปิดแบบเน็ตเวิร์ค

(Network Camera)หรือกล้องแบบ IP Camera ซึ่งปัจจุบันมีหลายเกรด หลายคุณภาพ ตามความต้องการใช้งาน


จอภาพ (Monitor) เป็นอุปกรณ์สำหรับมองภาพที่แสดงผลออกมา ซึงมีทั้งหลายประเภท เช่น จอ โทรทัศน์ จอ LCD หรือ จอLED จอคอมพิวเตอร์ โดยแต่ล่ะรุ่น สามารถ เชื่อต่อภาพสัญญาณ

ได้ดังนี้VGA, HDMI, DVI และ RCA

 


เครื่องบันทึกภาพ
  เครื่องบันทึกภาพ (DVR) 

ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือ ต้องมีการบันทึก ภาพทุกอย่างลงไว้ก่อน เพื่อมาดู ย้อนหลัง โดยมี HDD

หรือ ฮาร์ดดิสก์ เป็นตัวเก็บข้อมูลไว้ ถ้าภาพมีความละเอียดสูง ก็ควรมีพื้นที่ HDD สูงตามไปด้วย อาจจะมากกว่า 500 GB

 


สายสัญญาณ (
Cabling) ใช้สำหรับส่งสัญญาณภาพจากตัวกล้องวงจรปิดมายังเครื่องบันทึก ซึ่งโดยทั่วไปกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อกจะใช้สาย

Coaxial แบบ RG6 ส่วนกล้องวงจรปิดแบบ IP Cameraนั้นจะส่งสัญญาณแบบดิจิตอลจึงใช้สายแบบ UTP หรือที่เรียกๆ กันว่าสาย Lan

 


อุปกรณ์จ่ายไฟเลี้ยง (
Power) 

เครื่องบันทึกภาพและตัวกล้องวงจรปิดเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บางรุ่นใช้ไฟ 12Volt ก็จะต้องใช้อแดปเตอร์ในการแปลง

แต่บางรุ่นใช้ไฟขนาด 220Volt ก็สามารถเสียบปลั๊กไฟตามบ้านได้ทันที

 


เครื่องสำรองไฟ (
UPS) เครื่องสำรองไฟเป็นสิ่งจำเป็นมากเมื่อเกิดกรณีไฟดับ

เพราะ  ฮาร์ดดิสก์ ที่ใช้งานอยู่จะเสียง่ายเร็วขึ้น

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 230,536